Olimpiada Historyczna  Kontakt

O nas » Zarząd główny

Prezes

prof. dr hab. Jan SZYMCZAK (Łódź)

Wiceprezesi

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków) – ds. kontaktów zagranicznych
mgr Zofia T. Kozłowska (Warszawa) – ds. edukacji historycznej
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń) – ds. naukowych
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Opole) – ds. kontaktów z oddziałami i stacjami naukowymi PTH

Sekretarz generalny

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Białystok)

Zastępca sekretarza generalnego

dr Jan Chańko (Łódź)

Skarbnik

dr Andrzej Koryn (Warszawa)

Zastępca skarbnika

prof. AP dr hab. Marian Drozdowski (Słupsk-Poznań)

Członkowie Prezydium

mgr Henryk Rutkowski (Warszawa)
prof. US dr hab. Adam Makowski (Szczecin)

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Antoni Barciak (Katowice)
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn)
dr Andrzej Korytko (Olsztyn)
mgr Tadeusz Krokos (Kalisz)
prof. UŁ dr hab. Maria Nartonowicz-Kot
prof. dr hab. Zdzisław Noga (Kraków)
prof. dr hab. Grażyna Pańko (Wrocław)
prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Warszawa)
prof. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań)
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin)
prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Toruń)
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Kraków)
prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski (Poznań)

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - prof. AP dr hab. Marek Wilczyński

zastępca przewodniczącego – mgr Jan Berger

oraz członkowie

Janusz Faryś, Izabela Koziej, Grażyna Nawrolska, Tadeusz Srogosz, Małgorzata Świder