Aktualności


2019-07-25

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

czytaj więcej...

2019-06-28

PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 14-15 LISTOPADA 2019

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają do udziału w VI Ogó

czytaj więcej...