Olimpiada Historyczna  Kontakt

Rok Długoszowski 2015

ROK 2015 ROKIEM JANA DŁUGOSZA

 

W ramach programu "Patriotyzm Jutra 2015" przy współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Magazynu Mówią Wieki powstał portal jandlugosz.edu.pl. Znajdą tam państwo informacje na tamet życiorysu największego polskiego kronikarza, miejsca związane z jego życiem i twórczością, galerię zdjęć i wiele innych ciekawe informacje i ciekawostki.

ZAPRASZAMY!!

 

Kalendarium Roku Długosza

_______________________

 

               W 2015 r. mija sześćsetna rocznica urodzin Jana Długosza, wybitnego kronikarza, historyka, dyplomaty, dostojnika kościelnego, społecznika i hojnego darczyńcy. Jest uznawany nie tylko za ojca historiografii polskiej, ale także i pierwszego autora hydrografii ziem polskich. Życie i twórczość Jana Długosza dla kolejnych pokoleń stawały się inspiracją do wielu działań patriotycznych. Efektem tych działań jest także powstanie Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego pierwszy Zjazd Powszechny odbył się we Lwowie w 1880 r. w czterechsetną rocznicę śmierci Długosza. Szczególną wymowę miały też obchody pięćsetlecia urodzin tego wielkiego Polaka, które odbyły się w 1915 r.

            Wierny tym tradycjom, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, wsparty uchwałą Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Długoszowskiego, podjętą na posiedzeniu 18.04.2013 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w 2014 r. zwrócił się do Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz z prośbą o ogłoszenie roku 2015 Rokiem Jana Długosza w Polsce.

 

List do Pani Marszałek                                    

 

            Wniosek ten uzyskał wsparcie Senatów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i wielu innych instytucji, czerpiących z bogatego Długoszowego dziedzictwa. Podpisano także porozumienie miast związanych z życiem i działalnością Długosza w Ponadregionalnym Stowarzyszeniu Edukacyjnym „Wieniawa”.

            Dnia 5.06.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego d.s. Obchodów Roku Długosza w Sali Senackiej Rektoratu Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II  w domu Jana Długosza w Krakowie przy ul. Kanonicznej 25. Podsumowano wtedy dotychczasowe działania Komitetu i ustalono, że główne uroczystości rozpoczną się w Brzeźnicy, miejscu urodzin Jana Długosza, a zakończą się w Krakowie. Wśród podjętych działań znajdują się m. in. liczne konferencje naukowe i popularno-naukowe poświęcone życiu i twórczości Długosza, odsłonięcie pomnika kronikarza w Kłobucku (połączone z obchodami 675-lecia tego miasta), opracowanie geograficznego szlaku Długoszowego, konkursy dla młodzieży wszystkich typów szkół, ale także nagranie audiobooka z fragmentami tekstów kanonika krakowskiego, opracowanie gry komputerowej czy komiksu przybliżającego życie J. Długosza młodemu pokoleniu odbiorców.

            Podjęto także akcję upowszechniającą życie i działalność Jana Długosza oraz znaczenie jego prac dla polskiej kultury na forum Sejmu RP, a zwłaszcza Komisji Kultury pod przewodnictwem Pani Poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej.

            Dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu bardzo wielu osób Sejm RP na posiedzeniu 5 grudnia 2014 r. głosami 400 za, przy 1 sprzeciwie i 5 wstrzymujących ustanowił rok 2015 Rokiem Jana Długosza, o czym o godz. 16,54 wiceprezes ZG PTH prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz jako koordynatorka obchodów Roku Długosza z ramienia PTH poinformowała pocztą elektroniczna prezesa i Zarząd Główny PTH.

______________________________________                                                                                                                                                                  

List do Pani Minister

_______________________________                             

Oprócz organizatorów poszczególnych konferencji oraz innych form edukacyjnych, artystycznych i  popularyzatorskich głównymi partnerami Polskiego Towarzystwa Historycznego są Biblioteka Narodowa, Muzeum Historii Polski i Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Koordynatorem działań ze strony Zarządu Głównego PTH jest prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, wiceprezes ZG PTH.